Pronađeno je 60 rezultata
Zidne slike prije restauracije 2006. godine
Zidne slike prije restauracije 2006. godine
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Reljef anđela
Reljef anđela
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slika u  sjevernoj apsidi župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Zidne slika u sjevernoj apsidi župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
Crkva svete Marije od Sniga kraj Maružina, začelje s ugrađenim spolijama
Crkva svete Marije od Sniga kraj Maružina, začelje s ugrađenim spolijama
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
13. st.
predromanika - romanika
Plutej oltarne ograde
Plutej oltarne ograde
Sveti Lovreč, Crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika