„ISTARSKA KULTURNA BAŠTINA – PATRIMONIO CULTURALE ISTRIANO“ pretražuje sve riječi objavljene uz određeni predmet osim onih u rubrikama: literatura, dimenzije, autor skede.
Preporuča se upisati općeniti pojam, npr. Marko, Evanđelist, grb, natpis, zidna (slika), tranzena, ograda, kiparstvo, reljef, romanika...  te onda rezultate suziti uporabom ponuđenih filtera.
Preporuča se upisati korijen riječi ili riječ bez zadnjeg slova, npr. Bogorodi(ca,), slik(arstvo), zidn(a), slik(a), grb(ovi), pozla(ta).