„ISTARSKA KULTURNA BAŠTINA – PATRIMONIO CULTURALE ISTRIANO“ je javna baza slikovnih podataka o kulturnoj baštini Istre. Objavljene fotografije mogu se koristiti za edukativne i znanstvene svrhe. Za ostale namjene treba zatražiti fotografiju u izvornom formatu i dozvolu za objavu od autora čiji se podaci nalaze ispod prve slike u svakoj jedinici.