Pronađeno je 5 rezultata
Unutrašnjost crkve svetog Flora
Unutrašnjost crkve svetog Flora
Kranjci, Crkva svetog Flora
12. st.
Lijeva strana oltarne ograde
Lijeva strana oltarne ograde
Kranjci, Crkva svetog Flora
12. st.
predromanika - romanika
Desna strana oltarne ograde
Desna strana oltarne ograde
Kranjci, Crkva svetog Flora
12. st.
predromanika - romanika
Stipes oltara
Stipes oltara
Kranjci, Crkva svetog Flora
12. st.
predromanika - romanika
Prozorska tranzena
Prozorska tranzena
Kranjci, Crkva svetog Flora
12. st.
predromanika - romanika