Pronađeno je 6 rezultata
Ostaci reljefnog poliptiha, arhivska fotografija prije pohranjivanja u spremište Biskupije u Poreču
Ostaci reljefnog poliptiha, arhivska fotografija prije pohranjivanja u spremište Biskupije u Poreču
Kostanjica kraj Valture
15. st.
gotika
Ostaci reljefnog poliptiha, kip Bogorodice s djetetom
Ostaci reljefnog poliptiha, kip Bogorodice s djetetom
Kostanjica kraj Valture, Izloženo u Muzeju crkvene umjetnosti Biskupije Eufrazijane u Poreču
15. st.
gotika
Ostaci reljefnog poliptiha, kip sveca u dominikanskom habitu
Ostaci reljefnog poliptiha, kip sveca u dominikanskom habitu
Kostanjica kraj Valture, Izloženo u Muzeju crkvene umjetnosti Biskupije Eufrazijane u Poreču
15. st.
gotika
Ostaci reljefnog poliptiha, kip svetog Ivana Krstitelja
Ostaci reljefnog poliptiha, kip svetog Ivana Krstitelja
Kostanjica kraj Valture, Izloženo u Muzeju crkvene umjetnosti Biskupije Eufrazijane u Poreču
15. st.
gotika
Ostaci reljefnog poliptiha, kip svetog Petra
Ostaci reljefnog poliptiha, kip svetog Petra
Kostanjica kraj Valture, Izloženo u Muzeju crkvene umjetnosti Biskupije Eufrazijane u Poreču
15. st.
gotika
Ostaci reljefnog poliptiha, kipovi scetog Ivana Krstitelja i sveca u dominikanskom habitu
Ostaci reljefnog poliptiha, kipovi scetog Ivana Krstitelja i sveca u dominikanskom habitu
Kostanjica kraj Valture, Izloženo u Muzeju crkvene umjetnosti Biskupije Eufrazijane u Poreču
15. st.
gotika