Voditelj zbirke: Gracijano Kešac, kustos 

Vrste predmeta: hladno i vatreno oružje, odore, vojna oprema, oznake 

Najavi posjet

Uvid u građu prema najavi:
Utorak, srijeda: 12,00 – 14,30 sati

U fundusu Zbirke oružja i vojne opreme nalaze se predmeti koji su pripadali vojskama koje su kroz povijest prošle kroz Istru. Sadržajno je vrlo raznolika: hladno oružje, vatreno oružje, vojne odore, te široki spektar predmeta koje svrstavamo pod zajednički naziv vojna oprema, zatim vojno znakovlje, amblemi, činovi. Najstariji su predmeti iz razdoblja Mletačke Republike i Habsburške Monarhije, a najmlađi predmeti koje danas koristi Hrvatska vojska. 

Od predmeta iz razdoblja Mletačke Republike u zbirci se čuvaju vrijedni primjerci hladnog oružja (bodeži, kaciga, helebarda, schiavona), dok se za razdoblje XIX. i XX. st. (Austro-Ugarska Monarhija, Kraljevina Italija, Treći Reich, SFRJ i Republika Hrvatska) u njoj nalaze brojni primjerci hladnoga i vatrenog oružja, uniformi i oznaka svih rodova vojske.