Povodom obilježavanja Dana Grada Pule u Povijesnom i pomorskom muzeju – Museo storico e navale dell'Istria svečano je donirana izuzetno vrijedna i sadržajno bogata arhiva Foto-kino kluba Jelen i MAFAF-a. Arhivu je Muzeju donirala Pulska filmska tvornica, sljednik nekada vrlo popularnoga i aktivnoga foto i filmskog amaterskoga kluba. Donacija je rezultat višegodišnje suradnje između Povijesnoga i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria, Pulske filmske tvornice i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Ciljevi ove uspješne međuinstitucionalne suradnje bili su izrada stručnoga popisa cjelokupne arhive, digitalizacija i osiguranje preventivne zaštite. Na izradi popisa pod mentorstvom i vodstvom stručnog djelatnika Muzeja sudjelovalo je nekoliko studenta Odsjeka za povijest, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Arhiva FKJ i MAFAF-a nastala je u razdoblju od 1963. do 1990. godine te je iznimno važna za lokalnu povijest grada Pule odnosno kino i foto amatersku djelatnost. Sastoji se od ukupno 1998 predmeta. Riječ je o dokumentarnoj, fotografskoj, tehničkoj i filmskoj građi.