Izložba:

Izložba: ALOJZ OREL - Pulski album u Ljubljani

3. - 31. 7. 2015., NUK Ljubljana

Povijesni i pomorski muzej Istre –  Museo storico e navale dell' Istria (PPMI) gostovat će s izložbom ALOJZ OREL Pulski album / Album di Pola / The Pula Album od 3. do 31. srpnja u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani u sklopu kulturne manifestacije „Dobrodošli doma“. Manifestaciju organizira Slovensko kulturno društvo Istra iz Pule u suradnji sa Slovenskom maticom iseljenika iz Pule na nekoliko lokacija (NUK, ZRC SAZU, LP bar). Uz PPMI u na manifestaciji će gostovati i Muzej suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria s izložbom Alojz Orel – Eksperimenti.