Vrijeme održavanja: 12. i 13. svibnja 2023.

Mjesto: Kuća kaštela u Momjanu

 

Skup će okupiti znanstvenike i stručnjake koji će izložiti rezultate svojih istraživanja o istarskim kaštelima.

 

Izlagači – povjesničari, povjesničari umjetnosti, arheolozi, konzervatori – na skupu će produbiti saznanja i razmijeniti iskustva o tim osebujnim kulturnopovijesnim spomenicima istarskoga srednjovjekovlja i ranonovovjekovlja koji su snažno prisutni u pejzažu i jedan su od simbola bogate i burne prošlosti Poluotoka. Posljednjih je desetljeća puno učinjeno na njihovoj zaštiti, obnovi i revitalizaciji, čime je značajno oživljen interes javnosti za dijelom istarske prošlosti u kojem su igrali važnu ulogu u političkom, društvenom i gospodarskom životu lokalnih zajednica. Kako je Istra bila i ostala mjesto susreta i prožimanja mediteranskoga i kontinentalnoga svijeta, to se odražavalo i na njezinim kaštelima – od njihove arhitekture, unutarnjega uređenja i načina korištenja do života ljudi koji su u njima obitavali. Još je puno ostalo prostora za istraživanja vezana za naše kaštele, kao i za njihovo razumijevanje u širem kontekstu sjevernojadranske i uopće europske povijesti.

 

Mjesto održavanja, Kuća kaštela, zamišljena kao središte virtualnoga umrežavanja svih istarskih kaštela, projekt je Istarske županije i Grada Buja, realiziran i uz financijsku potporu Europske unije posredstvom programa Italija – Hrvatska u okviru projekta Take it slow. Ministarstvo kulture i medija kontinuirano sufinancira obnovu istarskih kaštela, koja se sustavno provodi posljednjih dvadesetak godina.

 

Organizatori skupa su Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Assessorato alla cultura e territorialità della Regione Istriana, Arheološki muzej Istre, Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dellʼIstria i Pučko otvoreno učilište Buje – Università popolare aperta di Buie. Službeni jezici skupa su hrvatski, talijanski i slovenski.