Kuća fresaka u Draguću / Casa degli affreschi a Draguccio

Otvaranje Kuće fresaka u prostoru stare škole u Draguću zajednički je projekt Županije Istarske i Općine Cerovlje, kojem su se kasnije priključili Regija Veneto i Ministarstvo kulture. Svi oni prepoznali su značaj zidnog slikarstva u Istri, specifičnog fenomena kulturne baštine, čije očuvanje i prezentacija zahtjeva velik trud i znanje.

draguc-sv-rok01.jpg

Kuća fresaka opremeljena je u okviru projekta REVITAS II, financiranog preko programa IPA prekogranične suradnje Slovenija Hrvatska 2007.-2013. u sveukupnom iznosu od 843.058,49 EUR. Projekt REVITAS II bavio se revitalizacijom unutrašnjosti Istre putem razvoja održivog kulturnog turizma i inovativnih pristupa reinterpretaciji kulturne baštine te oblikovanja prekogranične turističke destinacije Istre. Istarska županija kao jedan od projektnih partnera opremila je Kuću fresaka sa sadržajima info-centra, galerijskog prostora, konferencijske dvorane i artist in residence prostora te je prenamijenila u iskustveni centar u kojem posjetitelji mogu neposredno doživjeti bogatu kulturnu baštinu Istre putem inovativnih i dinamičnih multimedijskih interakcija, višejezičnih fotomonografija, brošura i ostalog edukativno-promotivnog materijala.

Preliminarni katalog zidnog slikarstva u Istri čini oko 130 lokaliteta sa fresko ciklusima različitog stupnja očuvanosti i različite razine istraženosti. Kao kruna sustavne zaštite koju posljednjih 15 godina na području Istre provode sva sela i gradovi, županija i crkva, kao i država, putem Ministarstva kulture i nadležnog konzervatorskog odjela, oformljen je Centar za freske koji djeluje u Kući fresaka u Draguću kao zaseban odjel pri Povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli.

Namjenski prostor u kući

U prizemlju Kuće uređen je turistički info-punkt i mala galerija, na prvom katu opremljena je polivalentna dvorana sa 60-ak sjedala prilagođena potrebama stručnih i znanstvenih skupova i ostalih sadržaja prema potrebama žitelja općine, dok je na posljednjoj etaži uređen stambeni i radni prostor za znanstvenike i stručnjake koji se bave zidnim slikarstvom.

draguc-sv-rok05.jpg

Aktivnosti Centra za freske

Sam Centar za freske zamišljen je kao referentni centar u kojem će biti prikupljena sva dokumentacija tematski vezana za zidno slikarstvo, a njegove će se aktivnosti odvijati i u prostoru Kuće, ali i u cijeloj Istri. Uz prikupljanje papirnate dokumentacije, aktivnosti Centra obuhvaćaju izradu digitalne baze podataka o istarskoj pokretnoj i nepokretnoj kulturnoj baštini, organizaciju stručnih, znanstvenih i popularnih predavanja na temu zidnog slikarstva i restauracije i konzervacije istarske kulturne baštine, organizaciju stručnih i znanstvenih skupova, organizaciju terenske nastave za učenike i studente srodnih struka, praćenje i podršku restauratorskih i konzervatorskih radova na zidnim slikama, izradu kulturno-povijesnih vodiča te općenitu popularizaciju zidnog slikarstva.

Informacije i programi

Informaciju o svim programima Kuće moguće je dobiti u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli od voditeljice Kuće fresaka u Draguću, Sunčice Mustač. Na istom se mjestu može rezervirati i boravak u Kući ukoliko se bavite proučavanjem zidnog slikarstva. Vidimo se!

Group 26.png