Zaboravljena baština

20. srpnja 2018., u 10,00 sati
Kuća fresaka u Draguću
None

NEPOZNATA BAŠTINA - IL PATRIMONIO SCONOSCIUTO IV

četvrtak, 5. srpnja 2018., u 12,00 sati
Kuća fresaka u Draguću
None
dvorana SlavkoaZlatića, Filozofski fakultet u Puli
None

Fantastična bića srednjovjekovnoga kiparstva u Istri: gdje ih pronaći?!

predavanje Sunčice Mustač na na Filozofskom fakultetu u Puli

26. ožujka 2018. u 18,00 sati