Voditeljica zbirke: Gordana Milaković, viša kustosica 

Vrste predmeta: dopisnice (pozdravne, ilustrirane, reklamne, vojne), razglednice (propagandne, reklamne, službene), potpuri, leporello, mikrorazglednice, razglednice quodlibet i fotorazglednice

Najavi posjet

Uvid u građu prema najavi:
Utorak, srijeda: 12,00 – 14,30 sati

Bezbroj je motiva sačuvano na starim razglednicama: panorame svih istarskih gradova i mjesta, kao i brojnih sela s početka XX. st., prizori iz gradskog i seoskog života, ulice, trgovi, tramvaji, željeznica, narodne nošnje, spomenici, ratna luka, Prvi i Drugi svjetski rat, razvoj turizma… i dr. Najveći dio zbirke pripada razdoblju s kraja XIX. st. do 1918., dok se manji dio odnosi na razdoblje do kraja 1960-ih godina. Brojni su spomenici, stambena i javna arhitektura svih mjesta i sela u Istri sačuvani samo na razglednicama. Posebno značajnu cjelinu čini 1500 dopisnica i fotorazglednica s motivima Austrougarske ratne mornarice u Puli (ratna flota, prizori iz života mornara). Vrijednost ove zbirke je u izuzetno bogatom fundusu koji predstavlja nezaobilazan izvor za brojne konzervatorsko-restauratorske zahvate na području Istre te proučavanje kulturno-povijesne baštine Istre uopće.