Voditelj zbirke: Gracijano Kešac, kustos 

Vrste predmeta: novčanice, kovanice

Najavi posjet

Uvid u građu prema najavi:
Utorak, srijeda: 12,00 – 14,30 sati

Numizmatičku zbirku čine platežna sredstva koja su se kroz povijest koristila u Istri. To je, prije svega, kovani i papirnati novac, ali i različiti oblici vrijednosnih papira i pomoćnih platežnih sredstava, kao što su potvrde, obveznice i bonovi. U zbirci je vrlo dobro zastupljeno razdoblje XIX. i XX. stoljeće, te razdoblje Habsburške Monarhije i Mletačke Republike