Kolonada, 3. stup sjeverne arkature, baza Ivo Puniš 2016., ipunis@gmail.com

Kolonada, 3. stup sjeverne arkature, baza

Lokalitet: Pula
Uži lokalitet: Pulska katedrala
Likovna tipologija: Kiparstvo; arhitektonska skulptura, baza, reljef
Materijal/Tehnika: Kamen; vapnenac
Ikonografija: -; ključ, vrč, znak ceha kovača (?), znak ceha lončara (?)
Stoljeće/godina: 1. - 4. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Antika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

M. OBAD - VUČINA, Katedrala Uznesenja Marijina u Puli, 2007; MATEJČIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 128-129.