Ulomak antičkog reljefa prerađenog u kapitel Ivan Matejčić ivanmatejcic50@gmail.com

Ulomak antičkog reljefa prerađenog u kapitel

Lokalitet: Batvači
Uži lokalitet: Crkva svete Foške; lapidarij na sjevernom zidu
Likovna tipologija: Kiparstvo; kapitel
Materijal/Tehnika: Kamen; reupotreba
Konzervatorsko restauratorski zahvat: postavljeno 2004. godine
Ikonografija: -; bukranij
Kulturno povijesno razdoblje: Antika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

B. MARUŠIĆ, Stenska slika v cerkvi Sv. Foške u Peroju, Zbornik za umentnosno zgodovino,  V-VI, Ljubljana 1959, 135-146;  A. MOHOROVIČIĆ, Problem tipološke klasifikacije objekata srednjovjekovne arhitekture na oidručju Istre i Kvarnera, Ljetopis Jugoslaveneske akademije, 62, Zagreb 1957; B. FUČIĆ, Sveta Foška kod Peroja, Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti JAZU, XIII/1-3, Zagreb 1963, 23-35; Isti, Istarske freske, Zagreb 1963; B. MARUŠIĆ, Istarska grupa spomenika spomenika sakralne arhitekture s upisanom apsidom, Histria archaeologica, V/1-2, Pula 1974, 53-61; I. MATEJČIĆ. Sveta Foška, Kulturno –povijesni vodič 22, Split-Pula 2005; N. MARAKOVIĆ, The Mural Paintings in St. Fosca's near Peroj (Istria) and Their Specific Place in the Context of European Romanesque, Hortus artium medievalium, 14, Zagreb-Motovun, 2008, 141-155.