Fotografija ulomka prsobrana ambona iz knjige D. Rismondo, Dignano... Ivo Puniš 2012., ipunis@gmail.com

Fotografija ulomka prsobrana ambona iz knjige D. Rismondo, Dignano...

Lokalitet: Banjole kod Peroja
Uži lokalitet: Ostaci crkve i samostana svetog Mihovila u Banjolama
Likovna tipologija: Kiparstvo; ambon, crkveni namještaj, propovjedaonica
Materijal/Tehnika: Kamen; vapnenac
Ikonografija: Bijeg u Egipat; Krist, magarac, Marija
Stoljeće/godina: 11. - 12. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Predromanika - romanika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. RISMONDO,Dignano d'Istria nei ricordi, Ravenna, 1937; S. MUSTAČ, Ambo from the Church of St Michael at Banjole near Peroj (Istria), Hortus artium medievalium, 15/2, Zagreb-Motovun, 2009; Ista, u: I. MATEJČIĆ, S. MUSTAČ, Umjetnička baština istarske crkve 1, Kiparstvo od 5. do 13. stoljeća, Poreč 2014, 247-250..