Glavni oltar Ivo Puniš 2016., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Glavni oltar Ivo Puniš, 2016
Glavni oltar Ivo Punis, 2016
Glavni oltar Ivo Puniš, 2016.

Glavni oltar

Autor: Laureato, Girolamo, Alvise Tagliapietra i sinovi , Laureato, Girolamoi, Alvise Tagliapietra i radionica
Lokalitet: Rovinj
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Likovna tipologija: Altaristika; kiparstvo
Materijal/Tehnika: Mramor; kararski mramor, raznobojni mramor (visina 410 cm, širina 468)
Stoljeće/godina: između 1739. i 1741. godine
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

 D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2 12-..