Desni anđeo na oltaru svete Eufemije Ivo Puniš 2016., ipunis@gmail.com

Desni anđeo na oltaru svete Eufemije

Autor: Tagliapietra, Alvise i radionica
Lokalitet: Rovinj
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Mramor; kararski mramor (visina 163 cm)
Stoljeće/godina: 1742. god.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

 D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 328-230.