Ulomak grede s reljefom parova  grifona Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com

Ulomak grede s reljefom parova grifona

Lokalitet: Galižana
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Kamen; vapnenac
Ikonografija: Grifon; lav
Stoljeće/godina: 1.- 4.
Kulturno povijesno razdoblje: Antika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

.