Svetohranište Ivo Puniš 2016., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Svetohranište Ivo Puniš, 2016
Svetohranište Ivo Punis, 2016
Svetohranište Ivo Puniš, 2016.
Svetohranište Ivo Puniš, 2016.

Svetohranište

Autor: Bernardi, Giuseppe
Lokalitet: Lanišće
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Kancija, Kancijana i Kancijanile; Na glavnom oltaru
Likovna tipologija: Kiparstvo; crkveni namještaj
Materijal/Tehnika: Mramor; kararski mramor, raznobojni mramor (visina 145 cm.)
Ikonografija: Anđeli; baldahin, putti
Stoljeće/godina: 18.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u:P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 358-359..