Sarkofag Ivo Puniš 2012., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Sarkofag Ivo Puniš, 2012

Sarkofag

Lokalitet: Betika
Uži lokalitet: Ostaci crkve i samostana svetog Andrije kraj Betike; Ostaci crkve i samostana, Ispred ulaza u Arheološki muzej Istre u Puli
Likovna tipologija: Kiparstvo; sarkofag
Materijal/Tehnika: Kamen; vapnenac (viusina 125, duljina 227, širina 74 cm)
Konzervatorsko restauratorski zahvat: Spojen od ulomaka u Muzeju cca 2000. god
Ikonografija: Križ; Kristov monogram, križ, staurogram
Stoljeće/godina: 4. - 5.
Kulturno povijesno razdoblje: Ranokršćansko
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

M. VICELJA, Ulomak poklopca sarkofaga iz arheološkog muzeja u Puli, Zbornik Tomislava Marasovića,  I. Babić, A. Milošević i Ž. Rapanić ur., Split 2002, 118-126;  I. MATEJČIĆ, I. MATEJČIĆ, S. MUSTAČ, Umjetnička baština istarske crkve 1, Kiparstvo od 5. do 13. stoljeća, Poreč 2014, sl. na str.46-47..