Pavlinski samostan svete Marije na Jezeru, grafika iz knjige Slava vojvodine Kranjske J. V. Valvasora
Dodatne fotografije

Pavlinski samostan svete Marije na Jezeru, grafika iz knjige Slava vojvodine Kranjske J. V. Valvasora

Lokalitet: Čepić Polje
Likovna tipologija: Grafika; tisak
Stoljeće/godina: 1689. godina
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

Johann Weichard ValvasorDie Ehre dess Hertzogthums Crain, Nurnberg, 1689,