Čepić Polje, grafika iz knjige Slava vojvodine Kranjske J. V. Valvasora
Dodatne fotografije

Čepić Polje, grafika iz knjige Slava vojvodine Kranjske J. V. Valvasora

Lokalitet: Čepić Polje
Likovna tipologija: Grafika; tisak
Stoljeće/godina: 1689. godina
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

Johann Weichard ValvasorDie Ehre dess Hertzogthums Crain, Nurnberg, 1689,