Korske klupe Renco Kosinožić 2008., http://photorenco.com/
Dodatne fotografije
Korske klupe Renco Kosinožić, 2008.

Korske klupe

Lokalitet: Grožnjan
Uži lokalitet: Župna crkva svetog Vida i Modesta
Likovna tipologija: Crkveni namještaj
Materijal/Tehnika: Drvo
Stoljeće/godina: 1711. godina
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

R. MATEJČIĆ, Barok u Istri i Hrvatskom primorju, u: Anđela Horvat - Radmila Matejčić - Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb, 1982, 583, 588.