Kip svetog Nikole Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Kip svetog Nikole Ivo Puniš, 2017
Kip svetog Nikole Ivo Puniš, 2017.

Kip svetog Nikole

Autor: Tagliapietra, Alvise i Giuseppe
Lokalitet: Rovinj
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Mramor; kamen
Ikonografija: Sveti Nikola; mitra, pastoral
Stoljeće/godina: 1739. - 1742. godina
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 336-338.