Oltar svetog Petra Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Oltar svetog Petra Ivo Puniš, 2017

Oltar svetog Petra

Autor: Matiussi, Giovanni (oltar), Tagliapietra, Alvise (antependij), Ferrari, Bartolomeo (kipovi na atici)
Lokalitet: Rovinj
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Likovna tipologija: Altaristika; kiparstvo, slikarstvo
Stoljeće/godina: 18. i 19. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 338-340, 382-384..