Raspelo Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Raspelo Ivo Puniš, 2017
Raspelo Ivo Puniš, 2017.
Raspelo Ivo Puniš, 2017.
Raspelo Ivo Puniš, 2017

Raspelo

Lokalitet: Savudrija
Uži lokalitet: Župna crkva svetog Ivana Evanđelista
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Obojeno drvo (visina 67 cm, raspon ruku 61 cm)
Ikonografija: Raspeti Krist
Stoljeće/godina: druga četvrtina 18. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 344-347.