Kip svetog Petra Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Kip svetog Petra Ivo Puniš, 2017

Kip svetog Petra

Autor: Cabianca, Francesco
Lokalitet: Pula
Uži lokalitet: Pulska katedrala; u spremištu
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Mramor; kamen, kararski mramor (visina 110 cm)
Ikonografija: Sveti Petar; ključ
Stoljeće/godina: drugo dsesetljeće 18. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

M. DE GRASSI, u; Istria: città maggiori: Capodistria, Parenzo, Pirano, Pola: opere d'arte dal Medioevo all'Ottocento, Giuseppe Pavanello, Maria Walcher ur., Trieste, 276; D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 266-269.