Glavni oltar samostanske crkve Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Glavni oltar samostanske crkve Ivo Puniš, 2017

Glavni oltar samostanske crkve

Autor: Cavallier, Domenico (oltar), Santa Croce, Girolamo (slike)
Lokalitet: Pazin
Uži lokalitet: Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije uz franjevački samostan
Likovna tipologija: Altaristika; slikarstvo
Materijal/Tehnika: Mramor; kamen, ulje na platnu (visina oltara 483 cm, širina 445 cm)
Stoljeće/godina: slike 1536. a oltar 1726. godine
Kulturno povijesno razdoblje: Renesansa i barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ. D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2, Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 278-280.