Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, od 12. studenoga 2021., te Odluke Istarske županije – Regione Istriana o provedbi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 15. studenoga 2021., djelatnici, stranke, posjetitelji te sve druge osobe koje po bilo kojoj osnovi imaju potrebu ulaziti u prostore kojima upravlja Povijesni i pomorski muzej – Museo storico e navale dell'Istria, od 16. studenog 2021.,  dužni su predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.