Posjetite:

Freske bez granica - Affreschi senza confini

19. 2. - 8. 3. 2020.

U srijedu, 19. veljače 2020. godine, otvara de međunarodna dvojezična izložba „Affreschi senza confini – Freske bez granica“ u Palazzo del Consiglio regionale u gradu Trstu. Rezultat je to suradnje između Istarske županije i regije Friuli-Venezia Giulia, u kojoj je sudjelovao Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria sa svojim odjelom Kuća fresaka u Draguću – Casa degli affreschi a Draguccio, a sve na poziv udruženja za promicanje kulture Ad Undecimum kao glavnih pokretača projekta.  Koncept izložbe temelji se na ideji da se dvije prijateljske regije predstave svaka s po deset manje poznatih crkvica s freskama, iako znamo da je tih crkvica na oba područja mnogostruko više. U predstavljanju istarskih lokaliteta korištena su istraživanja iz projekta REVITAS,  ali i nova saznanja i terenska istraživanja suradnika i voditeljice Kuće fresaka, dok su freske su na terenu dokumentirala čak četvorica fotografa. Izložba će ostati otvorena do ožujka, nakon čega kreće u turneju po regiji Friuli – Venezia Giulia, a tijekom 2020. dolazi u Istru.