Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
None

Žena u Istri i Dalmaciji kroz slike i priče - La donna in Istria e Dalmazia nelle immagini e nelle storie

Associazione delle Comunità Istriane, Licia Giadrossi Za sve informacije: Istarska županija – Regione Istriana Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Obala A. Rismondo 2 52210 Rovinj-Rovigno talz-ncm@istra-istria.hr tel. 052 351612 Carta Adriatica, Press Ured +39 339 2334609 info@cartaadriatica.it www.cartaadriatica.it

28. 9. - 15. 10. 2017.

Izložbu Žena u Istri i Dalmaciji kroz slike i priče osmislila je i priredila Giusy Criscione kao projekt Udruženja istarskih zajednica iz Trsta koje je povjerilo pripremu postava i predstavljanje neprofitnoj Udruzi za kulturnu i društvenu promociju jadranskih civilizacija Carta Adriatica.

 

Izložba, već predstavljena u raznim talijanskim gradovima 2005. i 2008., a zatim s novim grafičkim dizajnom 2011. i 2012. godine, želi složenim ikonografskim i tekstualnim putovanjem između 16. i 20. stoljeća evocirati značajan dio kulturnog nasljeđa zajednica koje su živjele na obalnom dijelu Istre, Kvarneru i u dalmatinskim gradovima s naglaskom na ženski lik – u ovom slučaju osobito snažan i poduzetan – kao paradigmu za malo poznatu povijest, ali koja je anticipirala zahtjeve za individualna prava žena i njihovu ulogu u gospodarstvu i civilnom društvu.

 

Koncept izložbe

Izložba ističe dragocjenost ženskog doprinosa na jadranskom prostoru dokumentacijom bogatoga ikonografskog i pripovjedačkog korpusa. Osobito je zanimljiva poduzetnost lošinjskih žena, njihova odvažnost i kompetencija dok su zamjenjivale svoje muževe u vođenju obiteljskih i brodarskih tvrtki, kao i djelovanje radnica u riboprerađivačkoj industriji, solanama, nekim danas nestalim profesijama te u vlastitim porodicama. Prikazani su i ženski likovi koji su se istaknuli u književnosti, pedagogiji, umjetnosti, kazalištu i filmu.

 

Izložbene cjeline

Izložba je podijeljena u nekoliko cjelina u kojima su istražene društvene uloge ženskih likova u širokoj tipologiji te povijesna zbivanja koja su zahvatila ovo područje. Na taj se način povijest rekonstruira kroz „žensko viđenje“, odnosno prikazuje se složena stvarnost jakih osobnosti snažne volje, koje su bile predvodnice modernih stavova i istovremeno baštinice tradicije i obiteljskih veza. Njihova vrijednost kao čuvarica povijesnog nasljeđa tim je veća jer su ovi prostori u drugoj polovini 20. stoljeća doživjeli traumatične i radikalne promjene.