Jučer je u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre - Museo storico e navale dell'Istria u Puli predstavljen katalog izložbe Perom i šakama - 150 godina Istarskoga pokrajinskog sabora (1861. - 1916.) / Con a penna e con i pugni - 150 anni della Dieta provinciale istriana (1861 - 1916) / S peresom in pestmi (150 let Istrskega deželnoga zbora (1861. - 1916.). Okupljene su pozdravili pročelnik za kulturu Istarske županije Vladimir Torbica i ravnatelj muzeja Gracijano Kešac. O povijesnom kontekstu Istarskoga pokrajinskog sabora govorio je dr. sc. Salvator Žitko, a o muzeološkom konceptu izložbe i kataloga muzejska savjetnica Željka Kolveshi. Urednice kataloga i autorice izložbe Gordana Milaković i Tajana Ujčić predstavile su stručni rad na izložbi i katalogu, te zahvalile nizu suradnika koji su sudjelovali na projektu obilježavanja 150. godišnjice Istarskoga pokrajinskog sabora.