U Povijesnom i pomorskom muzeju Istre predstavit će se 7. ožujka 2019. godine u 12 sati izbor najznačajnijih  konzervatorsko-restauratorskih radova koje je Hrvatski restauratorski zavod proveo na drvenom inventaru istarskih crkava u posljednjih nekoliko godina. Ta bogata i raznovrsna umjetnička oprema zbog svojstava materijala i uvjeta čuvanja jedan je od najugroženijih dijelova istarske baštine.

Oslikani drveni stropovi, uobičajeniji u manjim crkvama kontinentalne Hrvatske, očuvani su primjerice i u unutrašnjosti Istre. Radovi na njihovoj obnovi i prezentaciji bili su među najvećim stručnim izazovima restauratorskih timova Odjela za drvenu polikromiranu skulpturu u Zagrebu. Barokni oslikani strop lokalnog majstora iz crkve sv. Petra i Pavla u Trvižu povezuje se s oslikom stropa poznatije crkve sv. Marije na Škrilinah kraj Berma. Stilske karakteristike upućuju na postojanje lokane radionice s početka 18. stoljeća. Viši konzervator restaurator mr. umj. Marijana Galović predstavit će osnovna obilježja zatečenog stanja stropa iz Trviža te dovršene konzervatorsko-restauratorske radove s naglaskom na problem rekonstrukcije nedostajuće forme oslika. Uz kratak povijesni pregled barokne obnove srednjovjekovne crkve, konzervator-restaurator savjetnik mr. umj. Anđelko Pedišić predstavit će do sada izvedene konzervatorsko-restauratorske radove na drvenom stropu crkve sv. Marije na Škrilinah s pregledom radova na konsolidaciji drvenog nosioca i retuša oštećenja.

Pored radova lokalnih majstora i radionica, drveni inventar istarskih crkava obilježen je nizom umjetnina uvezenim iz venecijanskih radionica od kasnog srednjeg vijeka do kraja 18. stoljeća. Konzervator-restaurator savjetnik doc. dr. sc. Višnja Bralić predstavit će višegodišnji projekt konzervatorsko-restauratorskih radova na glavnom oltaru župne crkve sv. Marije Magdalene u Mutvoranu koji se realiziraju uz potporu Ministarstva kulture RH, Istarske županije, Regije Veneto/Regione Veneto te lokalne zajednice. Uz kratak osvrt na obilježja tog renesansnog retabla u kontekstu produktivne venecijanske radionice Paola Campse, predstavit će najzanimljivije rezultate tehničkih istraživanja kao i pojedine faze radova koji su u tijeku.