Pronađeno je 2 rezultata
Opus sectile u apsidi Eufrazijeve bazilike, - detalj reljefnog kapitela
Opus sectile u apsidi Eufrazijeve bazilike, - detalj reljefnog kapitela
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Opus sectile u apsidi Eufrazijeve bazilike,  detalj delfina
Opus sectile u apsidi Eufrazijeve bazilike, detalj delfina
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko