Ulomci crkvenog namještaja (1) Ivo Puniš 2012., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Ulomci crkvenog namještaja (1) Ivo Puniš, 2012.

Ulomci crkvenog namještaja (1)

Lokalitet: Brijuni
Uži lokalitet: Ostaci crkve svetog Petra; nađeno u ostacima crkve, ugrađeno u stup trijema vile "Lovorka"
Likovna tipologija: Kiparstvo; crkveni namještaj, reljef, spolija
Stoljeće/godina: 8.
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

A. GNIRS,  Frühe christliche Kultanlagen im südlichen Istrien (Ranokršćanski kultni kompleksi u južnoj Istri), JKI, 5, Wien 1911, 38-48. Isto u: A.GNIRS, Arheološki tekstovi, Pula, 2009, 217-223.