NEPOZNATA BAŠTINA - IL PATRIMONIO SCONOSCIUTO I

Kuća fresaka u Draguću - Casa degli affreschi a Draguccio, 31. svibnja 2017., u 11,00 sati

 

Dr.sc. Ivan Matejčić (izvanredni prof. u miru):

  • Stara župna crkva u Draguću i tipološki slične građevine u Istri i Europi

 

Dr.sc. Željko Bistrović (Konzervatorski odjel u Puli):

  • eka razmišljanja o posvetnom natpisu u crkvi Sv. Roka u Draguću                     

 

Mr.sc. Radovan Oštrić (Konzervatorski odjel u Rijeci):

  • Restauracija zidnih slika u crkvi Svih svetih u Gradinju

 

Marina Boico (Konzervatorski odjel u Puli):

  • Ladanjski dvorac Belaj

 

Mr.sc. Josip Višnjić (Hrvatski restauratorski zavod):

  • Projekti obnove srednjovjekovnih utvrda Possert i Paz